Hitta hit!

Från Västerås:

  • Tag avfart 139 Hällamotet

  • Tag andra avfarten i rondellen mot Irsta 

  • Kör 2 km tag andra avfarten i rondellen mot Irsta

  • Kör 6,8 km tag höger i korsningen mot Ängsö 

  • Kör 5,3 km, tag höger mot campingen

Från Enköping:

  • Tag avfart 140 Ängsöavfarten tag vänster

  • Kör 750 meter tag höger i t-korsningen 

  • Kör 4,6 km tag vänster i korsningen mot Ängsö 

  • Kör 5,3 km tag höger mot campingen.​

 ​

Koordinaten till Ängsö camping

Latitud:              Longitud:

59,5682               16,8593

GPS

Sundängen 1